maanantai 30.10.2023 klo 12:30

Forssan vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuoltolain (9.2.2001/119) mukaisten vesihuoltopalveluiden tuottamisesta. Vesihuoltopalveluihin sisältyy vedenotto, vedenkäsittely ja toimittaminen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtaminen ja käsittely. Forssan vesihuoltoliikelaitos kuuluu Suomessa suurten vesihuoltolaitosten joukkoon yli miljoonan vesikuution vuosittaisella myynnillä.  

Olemme uusineet vanhoja ja laajentaneet sekä rakentaneet uusia vesienkäsittelylaitoksia lähivuosina yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Meillä on parhaillaankin käynnissä mittavia hankkeita vesihuollon turvaamiseksi. Käytämme nykyaikaista SIA- ja tiedonsiirtotekniikkaa ja olemme monilta osin vesihuollon edelläkävijöitä Suomessa.  

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen  

sähkö- ja automaatioasentajaa,

jonka pääasiallisena tehtävänä on vesihuollon sähkö- ja automaatiojärjestelmien asennus-, vianetsintä- ja kunnossapitotyöt. Työnkuvaan kuuluu myös mm. vesienkäsittelyprosessien valvontaa ja ohjausta sekä kiinteistöjen hoito- ja huoltotöitä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää itsenäistä ja vastuuntuntoista asennetta, atk-taitoja sekä oma-aloitteisuutta. Työhön sisältyy varallaoloa.  

Odotamme valittavalta henkilöltä soveltuvaa sähkö- ja/tai automaatioalan peruskoulutusta sekä alan työkokemusta, suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään B ajokorttia. Tehtävässä toimiminen edellyttää mm. Työturvallisuus-, Vesityö-, Tulityö-, Tieturva 1 -kortteja. Työnantaja järjestää edellä mainitut koulutukset ja edellyttää osallistumista myös muihin tarpeelliseksi katsomiinsa ammatillisiin koulutuksiin.  

Tehtävän palkkaus ja ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Hakija suostuu siihen, että hänestä teetetään turvallisuusselvitys. Lisäksi tehtävään valitun on ennen työsopimuksen solmimista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteen alussa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.  

Lisätietoja antaa käyttöpäällikkö Jaana Komu p. (03) 4141 5050. 

Hakemukset ja CV tulee jättää kuntarekry.fi –palvelun kautta 27.11.2023 klo 15:00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi