Työtilaukset

Kiinteistön on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa omat laitteensa. Osan asennus- ja kunnossapitotöistä kiinteistö voi teettää ulkopuolisella urakoitsijalla, osa töistä on tilattava Forssan vesihuoltoliikelaitokselta.

Forssan vesihuoltoliikelaitokselta tilattavia vesihuollon töitä ovat:

  •  vesimittarin asentaminen ja poistaminen
  •  tonttiventtiilin avaaminen ja sulkeminen
  •  tonttivesijohdon liittäminen runkolinjaan
  •  paineviemärin liittäminen runkolinjaan
  •  tonttiventtiilin uusiminen

 


Työmaakuva

Tonttiliittymän rakentaminen

Ruuhkien välttämiseksi työtilaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Arvioitu toimitusaika tilauksille on viikko. Forssan vesihuoltoliikelaitos laskuttaa tilaustöistä palvelumaksuhinnastonsa mukaisesti.

Forssan vesihuoltoliikelaitos ei tee viettoviemärin liitostöitä, vaan rakentajan on tilattava liitostyö muualta. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan vastuulla on tarkistaa viemäriliitokset.