Häiriöistä ilmoittaminen käy joko tämän sivun lomakkeella, tai soittamalla suoraan päivystysnumeroon. Valitse näistä vaihtoehdoista sopiva yhteydenottomenetelmä ongelman kiireellisyyden mukaan.

Kiireelliset tapaukset on syytä ilmoittaa suoraan puhelimitse päivystysnumeroon. Kiireettömät tapaukset voit ilmoittaa lomakkeella. Alla on kuvattuna esimerkkejä kiireellisistä ja kiireettömistä tapahtumista.

Päivystysnumero: 050 355 8740

Kiireelliset tapaukset (Soita)

  • vesijohto‐ tai viemärivuoto
  • viemäritukos
  • veden suuret laatuhäiriöt
  • vettä ei tule hanasta

Kiireettömät tapaukset (Lomake)

  • epäilet vikaa vesimittarissasi
  • laskutukseen liittyvää kysyttävää
  • haluat antaa palautetta vesilaitokselle
  • jotain muuta kysyttävää

Varmista häiriötilanneviestin saatavuus

Forssan vesihuoltoliikelaitoksella on käytössä tekstiviestijärjestelmä häiriötilannetiedotusta varten.

Viestit tulevat vain niihin puhelimiin, joiden laskutusosoite on häiriöalueen sisällä. Forssan vesihuoltoliikelaitos on ottanut käyttöön asiakasportaalin, johon asiakas voi itse ilmoittaa puhelinnumeronsa, jonka laskutusosoite on muualla.

Asiakas voi ilmoittaa myös salaisen puhelinnumeron tai työpuhelimen, jos haluaa saada niihin puhelimiin häiriötilanneviestejä omasta kiinteistöstään.

Linkki asiakasportaaliin