Ennen kuin kiinteistö liitetään Forssan vesihuoltoliikelaitoksen verkostoon, on tehtävä liittymissopimus kiinteistön omistajan ja Forssan vesihuoltoliikelaitoksen välille. Jos viemäriin johdettavat jätevedet poikkeavat asumisjätevesistä laadun tai määrän vuoksi, laaditaan liittymissopimuksen lisäksi teollisuusjätevesisopimus.

Lisäksi kiinteistölle rakennettavalle sprinklerijärjestelmälle laaditaan oma sopimuksensa.


Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Jos olet epävarma kuuluuko kiinteistösi toiminta-alueellemme voit tarkistaa sen soittamalla p. 03-41415568 tai vesihuolto@forssa.fi.  Toiminta-alueellamme sijaitsevien kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltoverkostoomme *.

* Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jos kiinteistö ei halua liittyä veteen, viemäriin tai hulevesiviemäriin toiminta-alueella, on liitoslausuntoa haettaessa esitettävä ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä kirjallinen vapautuspäätös. Muissa tapauksissa kiinteistö liitetään olemassa oleviin verkostoihin.

Liittymisen vaiheet on esitetty seuraavassa.

1. Tilaa liitoslausunto rakennusluvan liitteeksi

Liitoslausunnossa esitetään kiinteistön liittymispiste vesihuoltoverkostoon. Liitoslausunnon tarvitset rakennuslupahakemuksen liitteeksi ja se toimii myös lähtötietona LVI-suunnittelijalle. Liitoslausunnon voit tilata sähköpostilla vesihuolto@forssa.fi. Merkitse viestin otsikkoon ”Liitoslausunto, osoite, kiinteistötunnus”. Liitoslausunnon voi tilata myös kohteen suunnittelija.

2. Tee hakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä

Liitoslausunnon tilaamisen jälkeen täytä hakemus vesihuoltoverkostoon liittämisestä, Forssan vesihuoltoliikelaitoksen nettisivulla. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää valmiit KVV-suunnitelmat (asemapiirros ja pohjapiirros, josta selviää vesimittarin sijainti).

Voit täyttää hakemuksen vesihuoltoverkostoon liittymisestä sähköisesti sivuston alalaidassa olevalla hakemuksella. Huomioithan, että emme voi käsitellä hakemusta ilman asianmukaisia liitteitä.

Hakemuksen käsittely voi kestää 1-3 viikkoa.

3. Liittymissopimus

Kun olemme käsitelleet hakemuksen, postitamme sinulle liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. Jos kiinteistöllä on useampia omistajia, tulee sopimukseen kaikkien omistajien allekirjoitus. Vaihtoehtoisesti allekirjoittajana voit toimittaa sopimuksen liitteeksi valtakirjan kiinteistön omistajilta. Sopimuksen mukana lähetämme laskun hinnaston mukaisista liittymismaksuista ja mahdollisista tonttijohtomaksuista. Vaihtoehtoisesti voit valita hakemukseen, että toimitamme sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi sähköpostiinne. Tässä yhteydessä laskutamme palveluhinnaston mukaiset liittymismaksut ja mahdollisesti tonttijohtomaksut. Jos Forssan vesihuoltoliikelaitos on rakentanut tonttijohdot valmiiksi kiinteistösi rajalle saakka (esim. uudisalueet), peritään tonttijohtomaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

4. Liittäminen verkostoon

Uusilla asemakaava-alueilla rakennamme kiinteistön vesihuoltolinjat kiinteistön rajalle valmiiksi etukäteen. Asemakaava-alueella vesihuoltoliikelaitos rakentaa tarvittaessa vesihuoltolinjat 20m päähän tontin rajasta. Asemakaavan ulkopuolella vesihuoltolinjat toimitetaan 100m päähän liitettävästä rakennuksesta (toiminta-alueella). Tonttijohtojen kaivutöistä, tonttivesijohdon asennuksesta ja viemäreiden asennuksista, sekä viemäreiden liitoksista vastaa liittyjä. Vesihuoltoliikelaitos tekee liitoksen tonttiventtiiliin. Vesijohdon /paineviemärin erillinen liitostyö runkojohtoon laskutetaan erikseen, toteutuneiden kustannusten mukaan. Tonttivesijohdon liitostyö tonttiventtiiliin ja ensi mittarointi sisältyvät liittymismaksuun.

Kun olet saanut rakennuksen sisäpuoliset putkityöt valmiiksi ja vesikalusteet ovat käyttökunnossa, tilaa vesimittari Forssan vesihuoltoliikelaitokselta. Voit tilata kiinteistön liittämisen vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesimittarin asennuksen, kun liittymissopimus on allekirjoitettu. Vesimittari ja liitos tilaukset: p. 03-41415572 / p. 03-41415577. Mittarin ja asennustöiden toimitusaika on noin viikko tilauksesta. Ole siis hyvissä ajoin liikkeellä!


Muutoksen ilmoittaminen

Jos kiinteistöllänne sijaitsevien tonttijohtojen sijainti muuttuu, pyydämme ilmoittamaan muutoksista vesihuoltoliikelaitoksen asiakaspalveluun.


Teollisuusjätevesisopimukset

Jos viemäriin johdettavat jätevedet poikkeavat asumisjätevesistä laadun tai määrän vuoksi, laaditaan liittymissopimuksen lisäksi teollisuusjätevesisopimus. Sopimusta varten toimitetaan teollisuusjätevesihakemus.

  • Hakemuksen liitteeksi tulee:
  • vesihuollon asemapiirustus
  • kopio laitoksen ympäristöluvasta
  • prosessikaavio teollisuusjätevesien käsittelystä ja
  • näytteenottopaikan sijaintipiirros

Teollisuusjätevesisopimuksessa otetaan huomioon teollisuusjäteveden erityiset piirteet, sovitaan viemäriin johdettavan jäteveden laadusta ja näytteenotosta sekä määritetään vastuut.


Sprinklerisopimukset

Kiinteistölle rakennettavalle sprinklerijärjestelmälle laaditaan oma sopimuksensa.

Sprinklerisopimuksen liitteeksi tulee:

  • asemapiirros ja suojausaluekaavio
  • pohjapiirros
  • kytkentäkaavio ja
  • selvitys sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista