maanantai 21.3.2022 klo 15:00

Forssan vesihuoltoliikelaitos on Forssan kaupungin omistama vesihuoltolaitos, joka vastaa vahvistetulla toiminta-alueellaan vesihuoltoverkoston rakentamisesta, ylläpidosta, talousveden toimittamisesta asiakkailleen ja jätevesien käsittelystä. Työyhteisössämme on 17 henkilöä.

Haemme palvelukseemme

Sähkötöiden johtajaa

 joka vastaa ja huolehtii kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (516/1996) mukaisesti vesihuoltoliikelaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien lainmukaisuudesta ja tarkastuksista käyttöpäällikön toimiessa esihenkilönä.

Sähkötöiden johtaja suunnittelee ja tekee sähkö- ja automaation asennustöitä, kilpailuttaa itsenäisesti ja yhteistyössä vastuualueen esihenkilön kanssa ostopalveluna hankittavan sähkö- ja automaatiosuunnittelun ja -asennustyön ja vastaa niiden valvonnasta. Sähkötöiden johtaja osallistuu määrättäessä myös muihin vesihuoltoliikelaitoksen kunnossapitotöihin.

Sähkötöiden johtajan kelpoisuusehtona on sähkötöiden johtajan pätevyys (TUKES, sähköpätevyys S2). Valittavan henkilön pohjakoulutus voi olla soveltuva opisto- tai amk –insinöörin tai teknillisessä koulussa suoritettu teknikon tutkinto tai muulla tavalla hankittu sähkötöiden johtajan pätevyys. Sähkötöiden johtaja osallistuu määrättäessä va­ral­la­oloon, jonka vuoksi ajokortti (B) on välttämätön.

Tehtävän palkkaus määräytyy TS-sopimuksen mukaan. Työsuhteen alussa on 6 kk koeaika. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen solmimista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja hänelle tehdään turvallisuusselvitys.

Lisätietoja antavat käyttöpäällikkö Jaana Komu (03-4141 5050) ja vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen (03-4141 5570).

Hakemukset ja CV tulee jättää kuntarekry.fi –palvelun kautta 22.4.2022 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi

Linkki kuntarekryn ilmoitukseen