Forssan vesilaitosliikelaitos saneeraa viemäriverkostoaan

Työ tehdään 7-10.12.2020 välisenä aikana

Työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy

Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi:

näin estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat, sekä jätevesien pääsy ympäristöön.
Saneeraustyössä vanhaan viemäriin asennetaan paikalleen kovetettava
sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Saneerausmenetelmä ei vaadi linjojen kaivamista.

Menetelmä edellyttää yhtäjaksoista työskentelyä, joten häiriötä
aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään myös ilta-aikaan.

Työt aiheuttavat haittaa liikenteelle.

Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan voi vapautua hajua, joka syntyy
polyesterihartsin lämpöreaktiosta. Varmistaaksemme, ettei haju leviäisi sisätiloihin,
pyydämme asukkaita tarkistamaan, että asuntojen viemäreiden vesilukoissa on vettä.
Työmaa-alueella on myös havaittavissa kovettamisprosessissa käytettävää vesihöyryä.
Kiinteistöjen vedenjakelu ja viemäröinti toimivat työn ajan normaalisti.

Pahoittelemme perusparannustyön aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä
asennuskaluston mahdollisesti aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.
Yhteystiedot :
Aarsleff Oy
Projektipäällikkö, Suvi Börman 0400 381 083

Vesihuollon päivystytys 0341415590

työalue borgströmintie