Vesihuoltoliikelaitoksen toimisto on suljettuna 1. - 28.7.2019. Vesihuollon vikapäivystysnumero kiireellisiä tapauksia varten toimii normaalisti.

Vikapäivystys, p. (03) 4141 5590